O firmie

Regulamin sklepu

1. Właścicielem sklepu internetowego www.kurkawodna.eu jest firma TEKA Tomasz Kwaśny z siedzibą: 62-700 Turek, ul. Kaliska 54. zgłoszoną w Urzędzie Miejskim w Turku nr wniosku 000343185/2014 i wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 2014.03.04
2. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Przedmiotem sprzedaży są produkty wymienione w ofertach przedstawionych na stronach Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i zostały legalnie wprowadzone do handlu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
5. Sklep kurkawodna.eu w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
6. Dostawy odbywają się na terytorium całego kraju, a realizacja zamówienia jest uzależniona od jego dostępności. O dostępności świadczy informacja na stronie produktu. W przypadku produktów na zamówienie, informujemy klienta o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.
7. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego www.kurkawodna.eu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
8. Sklep Internetowy kurkawodna.eu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
9. Oferujemy wysyłkę towaru za pomocą:
INSPOST
koszt wysyłki 11zł,
przygotowanie wysyłki 4 dni robocze.
KURIER GLS
koszt wysyłki 18 zł, niezależnie od wielkości zamówienia.
Przygotowanie wysyłki w ciągu 24 godzin (w dniach roboczych) od zaksięgowania wpłaty.
POCZTA POLSKA
koszt wysyłki 12 zł niezależnie od wielkości zamówienia,
przygotowanie wysyłki w ciągu 4 dni roboczych.
Wysyłki realizujemy w dni robocze.

10.  Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy (przedpłata),
za pośrednictwem serwisu PayU.
11.  Zwracany towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie dostarczony do sklepu w oryginalnym, nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (nie tylko samo urządzenie, ale również wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje i dokumenty). Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.
12. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
13. Każdy zakupiony towar w naszym Sklepie jest fabrycznie nowy.
14. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie praw konsumentów (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane tradycyjną pocztą lub elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z otrzymanego/pobranego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu całkowitych kosztów dostawy, nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe. Koszty odesłania towaru ponosi w przypadku uznania reklamacji ponosi Sprzedający, w przypadku nieuznania reklamacji ponosi Kupujący.
15. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez kurkawodna.eu danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.
16. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
17. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

​

​Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: TEKA Tomasz Kwaśny ul. Kaliska 54, 62-700 Turek, tel. 602403605 email: biuro@kurkawodna.eu
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.